Tobiáš

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Tento starozákonní spis se počítá k deuterokanonickým knihám. Pojednává o bohabojném, těžce zkoušeném Židovi Tóbitovi a jeho synu Tobiášovi, jehož doprovází na dobrodružné "cestě za vzděláním" archanděl Rafael. Z této cesty přinese rybí žluč, která slepému otci navrátí zrak. Dík, který oba dluží andělovi, vzdali chvalozpěvem Bohu.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz