Toleranční patent

Kategorie: křesťanství

Časové zařazení: 18. století

Zákon, vydaný Josefem II. pro české země 13. 10. 1781 a pro Uhry 25. 10. 1781, povoloval, mimo do té doby jediného vyznání katolického, i vyznání v konfesi augsburské (luterské), helvetské (reformované, kalvínské) a činnost pravoslavné církve. Věřící tohoto vyznání nadále směli nabývat majetku, získávat akademické tituly ap. K povoleným protestantským konfesím se přihlásila řada příznivců přežívající Jednoty bratrské.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

18. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz