Totemismus

Kategorie: religionistika

Totemismus je soubor představ, které můžeme řadit do kategorie "animismus" či "animistické náboženství". V 19. stol. byl totemismus definován jako komplex myšlenek, který spočívá na víře v příbuzenství nebo mystický vztah mezi člověkem a zvířetem, rostlinou nebo nadpřirozeným předmětem, a je spojen často s odpovídajícími tabu. Mnohdy vystupují prvky totemismu ve spojení s jinými představami víry, jako s kultem předků, animismem, šamanismem nebo nagualismem. Pojem totemismu se odvozuje od "ototemana", slova Odžibvů, kteří patří k severoamerickému kmeni Algonkinů. Označuje tak pokrevní příbuzenství mezi bratry a sestrami, kteří mají tutéž matku, a proto se nesmějí vzájemně ženit a vdávat. Roku 1791 použil jeden britský překladatel poprvé slovo totem, a to ve významu individuálního ochranného ducha v podobě zvířete. Etnologové dříve identifikovali totemismus jako "styl myšlení" takzvaných "primitivních" národů, které klasifikují okolní přírodu podle antropocentrických měřítek. Totemistické struktury se najdou u společenství, které nejsou organizovány státně, většinou lovců a sběračů, nomádských pěstitelů dobytka nebo polousedlých (jako např. australských praobyvatel, Papuánců Nové Guineje, severoamerických Indiánů severozápadního pobřeží nebo Kpellů v Liberii). Totemismus vykazuje tyto znaky, které se nemusejí vyskytovat současně: totem (zvíře nebo zvířecí druh, rostlina, resp. druh rostliny nebo přírodní objekt) se považuje za příbuzného, ochránce nebo prapředka; má speciální označení a symbolickou formu znázorňování (slavné jsou např. totemové kůly severozápadních Indiánů); s totemem se ztotožňují; existují tabu usmrcování, požívání nebo dotýkání totemu, dále rituální slavnosti. Možno rozlišovat mezi skupinovým totemismem a individuálním totemismem. V prvém případě odvozuje klan svůj původ od zvířete, nebo jeho lidský prapředek měl pozitivní nebo negativní zážitek s totemem. U individuálního totemismu jde většinou o intimní vztah nebo jakési přátelství jednotlivce s totemem, který ho chrání. Totemistické představy úzce souvisí s mýty, respektive jsou v mýtech obsaženy a vysvětlovány.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz