Tři králové

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: vánoce

Výraz »mág« je nejasného původu (snad ze sanskrtského mahhet, »veliký«, nebo z pahlavského mog, »kněz«) a označuje kněžskou třídu v království Médů, kteří během vpádu Peršanů přijali nauku Zarathuštrovu. Matouš ve svém evangeliu (2,1-12) zmiňuje jisté mágy, kteří vedeni hvězdou přišli z Východu do Jeruzaléma, aby se poklonili židovskému králi. Tito mágové, orientální mudrci a astrologové, nabídli Ježíši jako dar zlato, kadidlo a myrhu, symboly vztahující se ke království, božství a lidství. Až od 6. stol. - tradice soudila, že byli tři a dala jim jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Svatý Cesarius z Arles jim připsal královský titul.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

vánoceCopyright iEncyklopedie.cz