Třináct zásad víry

Kategorie: judaismus

Mojžíš Maimonides (*1135 - +1204) sestavil tyto principy židovství: Boží existence, jeho jednota, netělesnost, věčnost; absolutní poslušnost vůči němu; učení proroků; přednost, božskost a neměnitelnost tóry; prozřetelnost, odměna a trest mesiášův; vzkříšení mrtvých.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz