Urban, Jan Evangelista

Kategorie: osobnost

Podkategorie: františkáni

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1901-1991), kněz, teolog, publicista, narozený v Praze. Byl silně ovlivněn Eckertovou knihou Církev vítězná. Ve 14 letech vstoupil do třetího řádu sv. Františka. Od roku 1918 člen františkánského řádu, 1924 vysvěcen na kněze. V roce 1937 se jako kněz a františkán stal zakladatelem a organizátorem osvětového katolického díla Studium Catholicum. Za své největší dílo považoval založení laického apoštolátu 3. řádu sv. Františka na Svaté Hoře v roce 1927, který byl definitivně ustaven a potvrzen v roce 1933. V roce 1933-1948 vedoucí redaktor časopisu Serafinský prapor. V roce 1949 byl zatčen a odsouzen v procesu s představiteli řeholních řádů za údajnou velezradu na 14 let do vězení. V roce 1963 byl propuštěn na svobodu. Autor knih: Duchovní život (1946), K Bohu (1947), Dnešní přístup k teologii. Křesťan v současném světě (1969), Velká obnova. O kontemplaci (1991), Vzrůst ke Kristu (1993) aj.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. století

františkáni

ČeskoslovenskoCopyright iEncyklopedie.cz