Usírew (řec. Osíris)

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Místní zařazení: Egypt

Tento nejvýznamnější z egyptských bohů mrtvých tvořil v náboženství doby faraonů s Ésetou (řec. Ísis) jako manželkou a Hórem (řec. Hóros) jako synem jednu z božích rodinných trojic. Jako egyptský národní hrdina má napůl mýtickou, napůl historickou královskou podobu. Jak ukazují náboženské ceremonie kolem "obilní mumie" Usírewovy, představuje prvotního boha plodnosti, tj. funkci, která ho učinila v říši mrtvých také bohem vzkříšení a posmrtného života. Je také v centru asi nejdůležitějšího božího mýtu Egypta: v gigantickém boji ho usmrtí jeho bratr Set a rozčtvrtí jeho mrtvolu. Éset nato táhne s nářkem světem, aby hledala části jeho těla, a s pomocí jiných bohů se jí podaří tělo zase složit a oživit. Vzkříšený Usírew s ní podle pověsti zplodil Hóra, který jako mstitel svého otce usmrtil Seta. Od té doby vládne na onom světě a zesnulý král se s ním sjednotil. Usírew je také dárcem nilských záplav, a tedy i božstvem Nilu. Za jeho ztělesnění je považován posvátný býk Hapi (řec. Ápis.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

mytologie

EgyptCopyright iEncyklopedie.cz