Védské náboženství

Kategorie: religionistika

Místní zařazení: Indie

Védské a současně nejstarší období hinduismu se může právem označovat za svébytné náboženství, neboť ačkoli je základem mnoha pozdějších hinduistických nauk, tvoří v kosmologii, teologii a náboženské praxi vlastní jednotku. Je příbuzné s indoevropskými náboženstvími, jako se staroperským nebo antickým řeckým, neboť nositelé védského náboženství byli rovněž Indoevropané, kteří se přistěhovali kolem r. 1.500 př. Kr. přes Írán do Indie. Védismus vztahuje své jméno ke čtyřem sbírkám hymnů: Rgvédu, Sámavédu, Jadžurvédu a Atharvavédu, které dodnes požívají vysoké autority. Jsou jediným tradovaným svědectvím rané fáze hinduismu (viz védy). Hymny "slyšeli" na počátku všech dob inspirovaní básníci, ršiové. Tito proroci měli bezprostřední vhled do věčné pravdy a byli potud postaveni na roveň bohům. Ve své dnešní podobě vznikly védy mezi léty 1500 a 1000 př. Kr. V centru védského náboženství stojí mnoho rituálů, které jsou prováděny při různých příležitostech. Různé kategorie obětních kněží je provázejí zpěvy a recitacemi védských hymnů. Vysloveně rituální charakter védismu spočívá na zásadě, že podkladem kosmu je pravý věčný řád, v němž jsou všechny kosmické prvky vzájemně spojeny principem analogie. Tento řád je však stále ohrožován chaosem, což se mytologicky jevilo ve stálém konfliktu dévů a asurů. Věřilo se, že védskými rituály, které napodobovaly působení kosmických sil, symbolizovaných různými třídami bohů, je udržován světový řád. Rituály jsou k tomu podmínkou. Věřilo se, že velebením činů Áditjů, kteří ztělesňují podstatné funkce přírody, jako déšť, vítr, oheň atd., je možno je pozitivně ovlivňovat. Vynechání nebo chybné provedení rituálů přivodí přírodní katastrofy. Rituály byly domácí a veřejné. Ústřední význam přitom měla zápalná oběť: svatému ohni, zosobňovanému Agnim (bůh ohně), se předávaly potraviny. Agni je současně prostředníkem mezi lidmi a bohy. Všem védským rituálům bylo společné, že nepotřebovaly chrám ani obrazy. Konaly se na veřejném místě, které bylo nově zasvěcováno pro každou příležitost.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

IndieCopyright iEncyklopedie.cz