Védy

Kategorie: religionistika

Místní zařazení: Indie

Pojem znamená "vědění" a vztahuje se v užším smyslu ke čtyřem staroindickým sbírkám hymnů a výroků árijských, resp. indoevropských pastýřských nomádů, kteří se přistěhovali ve 2. tisíciletí př. Kr. z Íránu do Indie. Hymny Rgvédu, Sámavedu, Jadžurvédu a Atharvavédu jsou nejstaršími zachovanými literárními a náboženskými svědectvími takzvané indoevropské jazykové rodiny. Mnozí bohové, formy víry a rity védského náboženství jsou např. úzce příbuzné s mytologií antického Řecka doby Homérovy. Védské hymny vznikly ve své dnešní podobě mezi léty 1500 - 1000 př. Kr., a to z velké části v souvislosti se zápalnou obětí a rituálem spjatým s požíváním sómy (opojný nápoj). Védský velekněz (hótar) recitoval ze sbírky (sanhíta) Rgvéd pomalým odříkáváním slabik, přičemž každá slabika byla přiřazena jednomu tónu (byly tři výšky tónů). Kněz, odpovědný za zápalnou oběť, bral své mantry (průpovědi) z Jadžurvédu. Třetí skupina kněží recitovala více melodickým, melismatickým (koloratura) stylem verše ze Sámavédu. Atharvavédu představuje se svými magickými formulemi a výroky poněkud lidovější stupeň náboženství a měl menší vztah k obětem kněžské a válečnické kasty.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

IndieCopyright iEncyklopedie.cz