Velký pátek

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: liturgický rok velikonoce

První den velikonočního - tridua, v němž se připomíná Ježíšova smrt na kříži. Pro liturgii není V.p. dnem smutku a pláče, nýbrž dnem zamyšlení nad krvavou - obětí Ježíše, která je zdrojem - spásy. Církev oslavuje vítěznou smrt Pána. Podle starodávné tradice neslaví církev o V.p. - eucharistii. Základním a obecným prvkem - liturgie tohoto dne je hlásání slova. Obřad se skládá ze tří částí: a) z bohoslužby slova se třemi čteními, mezi nimiž jsou i - pašije (vyprávění o Ježíšově utrpení a smrti - Jan 18-19), b) uctívání - kříže, c) svaté - přijímání. Protože se neslouží - mše svatá, oltář je zcela holý: bez kříže, bez svícnů a bez pokrývek. Kromě toho je předepsán - půst újmy v jídle a zdrženlivost od masa.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

liturgický rok

velikonoceCopyright iEncyklopedie.cz