Vizitace

Kategorie: křesťanství

Se zvykem - biskupů nebo jejich zástupců navštěvovat jednotlivé - farnosti se setkáváme již ve 4. stol. ve východních církvích a od 6. stol. v latinské církvi. Cílem těchto návštěv je kontrola pastorační činnosti a církevního majetku a především náprava eventuálních zlořádů. - Tridentský koncil zavázal všechny biskupy navštěvovat farnosti alespoň každé dva roky, aby zkontrolovali pravověrnost nauky a mravní úroveň. Takto se posttridentské v. projevily jako důležitý nástroj reformy církevního života. V současnosti je biskup vázán navštěvovat diecézi každoročně tak, aby celou zvizitoval během pěti roků (CIC 396-398).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz