Vrána, Karel

Kategorie: osobnost

Časové zařazení: 20. století

(1925–2004), kněz, teolog, filozof, literární vědec, pseud. Pavel Želivan, narozený v Zahrádce u Ledče nad Sázavou. Po maturitě roku 1945 odešel studovat do zahraničí. Doktorát z teologie získal na univerzitě v Salzburku roku 1959. Na Lateránské univerzitě pak dosáhl v roce 1963 doktorátu z filozofie. Od roku 1955 profesor filosofie na Papežském vysokoškolském institutu v Beneventu, od roku 1978 rektor čs. koleje Nepomucenum v Římě. Od roku 1980 vyučoval na Lateránské univerzitě filozofickou antropologii. Od roku 1993 docent Teologické fakulty UK v Praze. První práce z filozofie přírody publikoval v časopise Filosofia e Vita. Jako tomista se zamýšlel nad posláním tomismu v moderní době a vyrovnával se s dílem Teilharda de Chardin. Na rozdíl od nedůvěry řady soudobých myslitelů poukázal v práci Pierre Teilhard de Chardin, vědec a apoštol našeho věku (1968) na konvergenci jeho inspirace s inspirací sv. Tomáše. Zabývá se christologií, literární kritikou a vztahem mezi filozofií a vědou. Přednáší na Teologické fakultě UK v Praze. Autor děl: Původ vesmíru (1960), Původ života (1960), Věda a Bible o původu světa (1966) aj. Výbor jeho esejů vyšel pod názvem Experiment měšťanství (1995).
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz