Základní společenství

Kategorie: křesťanství

Něm. Basisgemeinde. Termín označuje rozsáhlý a složitý jev, zahrnující často rozdílné křesťanské skutečnosti. Vznikl v Latinské Americe, kde se scházely početné skupiny osob, aby společně četly Písmo, aby meditovaly a lépe utvářely svůj konkrétní život ve světle Božího slova. Tato společenství se rozšířila s různými pohnutkami i do Evropy. Základní společenství se vyznačují svou láskou - téměř kultem - k Božímu slovu, se kterým se důvěrně sbližují, v něm zkoumají svůj život a své osobní a společenské chování a v něm dávají růst svátostem, které živí jejich víru. Jejich smysl pro společenství, jak z obecného hlediska, tak podle nejčastějších modelů, spočívá ve společně přijatých rozhodnutích, ve svátostných úkonech a ve společných katechezích s živě prožívanou účastí. Jejich cílem je žít původní křesťanství, sdílené všemi zúčastněnými a každým zvlášť.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz