Zákon

Kategorie: religionistika

Ve všech dřívějších kulturách se objevuje zákon jako univerzální princip řádu, který zaujímá kosmický, společenský, mravně morální a právní řád a vidí všechny tyto oblasti ve vzájemné závislosti. Tento pohled spočívá na prastaré sakrální představě, že makrokosmos a mikrokosmos si vzájemně odpovídají. Harmonie kosmu a uspořádání přírody jsou viditelným vzorem řádu, který má uskutečňovat člověk. Obráceně znamená porucha této harmonie v lidské oblasti současně poruchu kosmického řádu: narušitel zákona a zločinec se pronásleduje, protože jeho činy mají neblahé důsledky pro celý vesmír. Takový univerzální zákon se nazývá ve starém Egyptě Maat a může být podle té které souvislosti "řádem", "zákonem", "právem" nebo "spravedlností". Postupně však tento obecný pohled vybledl. Předpisy pro jednání, myšlení a chtění věřících jsou v křesťanství Božího původu: Mojžíš přijímá desky s desaterem přikázání bezprostředně z ruky Boží. V židovském, ale i pársitickém a islámském náboženství zaujímá zákon tak ústřední postavení, že se tato náboženství označují dokonce jako zákonná.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz