Žalmy

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

150 písní a modliteb izraelské obce, shromážděných ve Starém zákoně v Knize žalmů (žaltáři) vzniklo asi od 10. do 4. stol. př. Kr. Vyjadřují nejzákladnější postoje člověka vůči Bohu, podle toho se rozlišují hymny, žalozpěvy, prosebné a děkovné žalmy, resp. individuální písně a písně obce. Písně podobné žalmům se nacházejí i v předbiblické době, např. v babylónské literatuře.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz