Zbožnost

Kategorie: křesťanství

Odvozeno od lat. slovese devovere, »zasvětit se něčemu«. Výraz má několik významů: a) označuje jeden ze sedmi - darů Ducha svatého, b) je to morální - ctnost, která vede k plnění povinností vůči Bohu a vůči bližnímu a která v člověku živí pocity úcty, milosrdenství a soucitu (synovská z.), c) označuje všechny formy či způsoby jednání, jež jsou rozšířením liturgického života církve: např. soukromá - modlitba, - růženec, konání poutí, - křížová cesta, uctívání ostatků, náboženské tance, které jsou označeny jako výraz lidové z. (srov. Kat. 1647-1676).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz