Zelený čtvrtek

Kategorie: křesťanství

Podkategorie: církevní rok velikonoce

Čtvrtek - svatého týdne. Dopoledne slouží - biskup mši s kněžími své - diecéze, při které se světí oleje (olej křtěnců, křižmo a olej nemocných) a přítomní - kněží při ní obnovují své kněžské závazky. Večerní mše na památku - večeře Páně již otevírá - velikonoční triduum, protože podle starého židovského i pozdějšího křesťanského liturgického chápání patří již k následujícímu dni. Mše připomíná Ježíšovu - poslední večeři s učedníky a ustanovení - eucharistie, - svátosti kněžství a také prvenství lásky, vyjádřené zřetelně v gestu umývání nohou. Po mši se eucharistie přenese do boční lodi, do tzv. - Getsemanské zahrady, kde probíhá do půlnoci - adorace. Z hlavního oltáře se odstraní pokrývky, na znamení opuštěnosti, se kterou Ježíš snášel utrpení.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

církevní rok

velikonoceCopyright iEncyklopedie.cz