Zeus

Kategorie: religionistika

Podkategorie: mytologie

Místní zařazení: Řecko

Nejvyšší bůh a "otec bohů" řeckého panteonu je starého indoevropského původu a přinesli ho do Řecka Achájové a Jónové, kteří se přistěhovali v mykénské době mezi r. 2300 a 1900 př. Kr. Olympská rodina bohů s Diem na vrcholu zatlačila nebe bohů minójské kultury. Z těchto ženských matriarchálních božstev mu byla dána Hérá jako manželka a Athéna jako dcera. Ve svých nejstarších znázorněních vystupuje Zeus s "kladivovou sekerou" a má funkci boha nebe, blesku a počasí. Bydlel v paláci, který postavil Hefaistós na Olympu, nejvyšší hoře Řecka.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistika

mytologie

ŘeckoCopyright iEncyklopedie.cz