Židokřesťanství

Kategorie: křesťanství judaismus

Židokřesťany se nazývali v křesťanském starověku křesťané obrácení ze židovství. Židy, kteří se hlásí k víře v Krista, ale žijí nadále podle náboženských předpisů tradice tóry, pokládá židovská tradice za bludaře. Ačkoli podle halachy a izraelského práva nikdo, kdo je židovské národnosti, nemůže být nežidovského vyznání, považují se mnozí židokřesťané podle národnosti za Židy.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanství

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz