Život po smrti

Kategorie: religionistika

Probuzení k novému bytí nebo také další trvání duše po zániku těla jsou představy, které mají v různých náboženstvích ústřední význam. Monoteistická náboženství (viz křesťanství, židovství, islám) učí víru ve zmrtvýchvstání a vzkříšení mrtvých. Jiná náboženství (hinduismus) znají nauku o stěhování duší resp. reinkarnaci (nové vtělení), buddhismus učí nauku o koloběhu životů.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

religionistikaCopyright iEncyklopedie.cz