Zlaté tele

Kategorie: Bible

Podkategorie: Starý zákon

Známý a často citovaný symbol mamonářství a hrabivosti pochází ze Starého zákona. Izraelité si zřídili po východu z Egypta, když Mojžíš dlel na hoře Sinaj, zlatou modlu a vzývali ji. Tento pád "dětí Izraele" do pohanství rozhněval Jahveho tak, že je chtěl vyhladit. Mojžíš rozbil desky zákona, když při svém návratu spatřil "tanec kolem zlatého telete". Při tomto holdování šlo o zbožňování syrsko-palestinského hlavního boha Baal-Hadada, který byl často uctíván v podobě býka.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

Bible

Starý zákonCopyright iEncyklopedie.cz