Zlořečení

Kategorie: křesťanství

Pojmově jde o opak - dobrořečení. Znamená přát někomu nenávist a pohrdání nebo potupný osud či věčné zatracení. Z. vychází vždy ze zaslepenosti způsobené hněvem a nenávistí. V biblickém jazyku SZ jsou formulace pro přivolání Božího trestu (Gn 12,3): prokletí hada (Gn 3,14nn), Kaina (Gn 4,11), Cháma (Gn 9,25). V NZ je pojem zlořečení překonán zákonem lásky, který ukázal Ježíš v blahoslavenstvích: »Žehnejte těm, kteří vás proklínají« (Lk 6,28).

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

křesťanstvíCopyright iEncyklopedie.cz