Znalci Písma

Kategorie: judaismus

Zákoníci měli v antickém židovství soudcovskou a jiné pravomoci. Jejich rozhodování o učení, dlouho předávaném jen ústně, byla později písemně zachycena v mišně.

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

judaismusCopyright iEncyklopedie.cz