Zvěřina, Josef

Kategorie: osobnost

Místní zařazení: Československo

Časové zařazení: 20. století

(1913–1990), kněz, teolog, estetik, historik umění, publicista, narozený ve Stříteži (okr. Třebíč). Studoval na Arcibiskupském gymnáziu v Praze, kde roku 1932 maturoval, a filozofii a teologii na Lateránské universitě v Římě. Po vysvěcení na kněze v roce 1937 působil na různých místech v duchovní správě jako kaplan. V době protektorátu byl 13 měsíců internován v Zásmukách (1942–1943). Po válce se jako asistent prof. Cibulky na Karlově univerzitě zabýval křesťanskou archeologií a dějinami sakrálního umění. Během ročního studijního pobytu v Paříži (1946–1947) napsal disertaci o freskách v jihofrancouzském městě Tavant. Doktorát získal v roce 1948 na Karlově univerzitě. Počátkem roku 1952 byl zatčen a odsouzen za podzemní činnost označenou jako Katolická akce na 22 roků vězení. Byl propuštěn před Vánocemi roku 1965. Poté prošel několika manuálními zaměstnáními. V letech 1968–1970 působil na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích a zároveň redigoval teologickou revui Via a přednášel v rámci cyklu přednášek pro veřejnost Živá teologie. V době normalizace působil v pastoraci a v bytových seminářích po celé republice. V roce 1975 byl zbaven státního souhlasu k výkonu kněžského povolání a penzionován. V roce 1978 spolu s O. Mádrem založil Teologický sborník, později přejmenovaný na Teologické texty. Byl členem tajného poradního grémia kardinála Tomáška. Z jeho mnohostranné činnosti vykrystalizovalo jeho životní dílo, nazvané Teologie Agapé (2 svazky, 1992–1993). Publikoval v samizdatu: Odvaha být církví (1975) i v zahraničí. Autor knihy Výtvarné dílo jako znak (1971). Byl jedním z prvních signatářů Charty 77. V roce 1988 mu byl udělen čestný doktorát na univerzitě v Tübingen. Zemřel nešťastnou náhodou v italském Nettunu.
Heslo převzato z publikace: Malý slovník osobností českého katolicismu 20. století vydané nakladatelstvím CDK www.cdk.cz

Vyhledej další hesla s podobnou navigací

osobnost

Československo

20. stoletíCopyright iEncyklopedie.cz